Himmapan Homepage
About Himmapan The Creatures The Book Sponsorship FAQs Contact Us Sitemap
หิมพานต์ English Version Thai Version
main image
เกี่ยวกับป่าหิมพานต์
ตำนานป่าหิมพานต์
ภูมิศาสตร์ของป่าหมพานต์
วรรณกรรมกับตำนานป่าหิมพานต์
พุทธศาสนากับตำนานป่าหิมพานต์
ศาสนาฮินดูกับตำนานป่าหิมพานต์
ความเชื่ออื่นที่คล้ายคลึง
เรียนรู้เพิ่มเติม
หน้าแรก > เกี่ยวกับป่าหิมพานต์ > เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานหิมพานต์

ในเขตภูมิภาคเอเชีย สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์ ได้โดยง่าย ท่านสามารถสัมผัส ถึงความน่าพิศวงได้ด้วยตัวเอง เพียงแวะเยี่ยมชม สถานที่ทางศาสนา ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วัดของศาสนาพุทธ วัดของศาสนาฮินดู หรือแม้แต่ พระราชวังโบราณในเขตเอเชีย ล้วนมีร่อยรอยของสัตว์หิมพานต์ ทั้งสิ้น แฝงอยู่ในรูปแบบปฏิมากรรม หรือจิตรกรรม

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในแหล่งที่อุดมไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ สัตว์หิมพานต์ เราแนะนำให้ท่านไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Wat Phra Kaeo วัดพระแก้ว และ พระบรมมมหาราชวัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหา- มณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และใช้เป็นที่ประกอบพระราช พิธีทางศาสนาที่สำคัญ วัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-9 ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถ และระเบียงรอบวัด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมาก สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัดได้แก่ พระปรางค์ 8 องค์ พระศรีรัตนเจดีย์ ปราสาทนครวัดจำลอง ปราสาทพระเทพบิดร ฯลฯ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ และเหรียญกษาปณ์

ณ ที่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสัตว์หิมพานต์ นานาชนิด ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โลหะหล่อ รูปปูนปั้น หรือจิตรกรรมฝาผนัง

พระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น. ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับชาวต่างประเทศเสียค่าเข้าชม 250 บาท ซึ่งรวมบัตรเข้าชมศาลาเครื่อง ราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ ค่าเข้าชมพระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระราชวังสนามจันทร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2222 8181 www.palaces.thai.net

 


The National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นวังหน้าของ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับวังหลวง พระที่นั่งที่สำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธศวรรย์ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติขึ้นที่ศาลาสหทัยสมาคม เรียกว่า “มิวเซี่ยม” แล้วจึง ย้ายมาไว้ที่วังหน้าของกรมพระ ราชวังบวรฯ ซึ่งบางส่วนกลาย เป็นมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และบริเวณข้างเคียง มีโรงเรียนช่างศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ และโรงละครแห่งชาติ อยู่ในบริเวณเดียวกัน สิ่งที่น่าสนใจ นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วยังมีวัดบวร สถานสุทธาวาส ตั้งอยู่ภายใน บริเวณวังหน้าใกล้กับ โรงเรียนช่างศิลป์ วัดนี้เรียกกันว่า “วัดพระแก้ววังหน้า” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจัดแสดง ศิลปโบราณวัตถุต่างๆ มากมายอันเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของไทยและชาติเพื่อนบ้าน พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2545 รางวัลยอดเยี่ยมประเภทโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จากผลงานโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้รู้จักคุณค่า ของวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของ ชุมชนของตนเพื่อการท่องเที่ยว

แหล่งที่ท่านสามารถเห็นสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ตามบานหน้าต่าง และ บานประตูภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2224 1333 www.thailandmuseum.com

 


Wat Arun วัดอรุณ
เป็นวัดที่มีปฏิมากรรมแบบผสม ระหว่างจีนกับไทย ในวัดแ่งนี้ ท่านจะได้เห็นหุ่นปั้นสัตว์หิมพานต์ ที่พบเห็นได้ง่าย คือ สิงโต และ กิเลน.

เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 07.30 น.-05.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2891 1149


 

Wat Po วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกว่า วัดโพธิ์
ถือได้ว่าวัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัย แห่งแรกของไทย นอกจากนี้ที่วัดโพธิ์ยังมีพระพุทธ ไสยาสน์องค์ใหญ่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้าง มีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ มหาบุรุษตามคติของอินเดีย

มีรูปวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ตระการตา ซึ่งในภาพเขียนเหล่านี้ มีสัตว์หิมพานต์ อยู่ด้วย

เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชมสำหรับชาวไทย ชาวต่างชาติคนละ 20 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2222 5910, 0 2226 2942, 0 2226 1743, 0 2225 9595

 

Wat Sutat วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์และเสาชิงช้า ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าเยี่ยมชม เพราะมีรูปวาดจิตรกรรมฝาผนัง ที่สวยงาม ที่ได้สร้างขึ้น สมัยช่วงศตวรราที่ 19

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 น.-21.00 น.
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2224-9845, 0-2222-9632 www.watsuthat.org

 


Wat Benchamabopit วัดเบณจมบพิตร
วัดเบญจมบพิตร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบผสม ระหว่างตะวันตก และตะวันออก มีรูปปั้น และรูปหล่อพระพุทธรูปจำนวนมาก
 
เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 น.-17.30 น.
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2281-2501, 0-2628-7947

 


Ancient City เมืองโบราณ
ที่นี่เป็นเสมือน พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ บนที่โล่งแจ้ง เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับ ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศไทย

ค่าเยี่ยมชม สำหรับผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2371-3135 www.ancientcity.com

 


Erawan Museum พิพิธภัณฑ์เอราวัณ
พิพิธภัณฑ์เอราวัณ เป็นพิพิธภัณฑ์ เอกชนที่ถือว่ามีการทำนุบำรุง รักษาดีมาก เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงศิลป์ และ เชิงประวัติศาสตร์ เหมาะกับผู้ที่ต้องการ ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์เพิ่มเติม
   
ค่าเยี่ยมชม สำหรับผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2371-3135 www.ancientcity.com

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ท่องเที่ยวเมืองไทย
พระราชวังไทย
เมืองโบราณ
 
 

 © Himmapan.com. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ หิมพานต์ ดอท คอม ในเครือ ShopsSquare

ทำจากแมคล้วนๆ
NewWebPick.com DesignIsKinky.com CompouterLove.net k10k.com IDNWorld.com VektorJunkie.com Pictoplasma.com MemoryDust.com Lounge72.com Shift.jp.org elvtr.com eboy.com digitalthread.com creativebehavior.com ogs.ru halfproject.com gouw.com halfproject.com pixelsurgeon.com 3d02.com
playgroundpilot.com pixelfucker.net stepfools.com db-db.com hardcoregraphic.com khaosanroad.com discoverythailand.com Bangkokbeat.com