Himmapan Homepage
About Himmapan The Creatures The Book Sponsorship FAQs Contact Us Sitemap
หิมพานต์ English Version Thai Version
main image
เกี่ยวกับป่าหิมพานต์
ตำนานป่าหิมพานต์
ภูมิศาสตร์ของป่าหมพานต์
วรรณกรรมกับตำนานป่าหิมพานต์
พุทธศาสนากับตำนานป่าหิมพานต์
ศาสนาฮินดูกับตำนานป่าหิมพานต์
ความเชื่ออื่นที่คล้ายคลึง
เรียนรู้เพิ่มเติม
หน้าแรก > เกี่ยวกับป่าหิมพานต์ > ศาสนาฮินดูกับตำนานป่าหิมพานต์
อิทธิพลจากศาสนาฮินดูต่อตำนานป่าหิมพานต์

ศาสนาฮินดู หรือศาสนาพราห์มเป็นหนึ่งในศาสนาที่ เก่าแก่ที่สุดในโลกมีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์หรือที่เรียกกันว่า “พหุเทวนิยม” แบ่งการบูชาเทวะเป็น ๒ ประเภทคือ การบูชาเทพธรรมชาติและการบูชา พราห์มเทพ

การบูชาพราห์มเทพถือปฏิบัติกันมากว่า ๑,๕๐๐ ปีก่อนคริสต์กาล
โดยมีประเพณีการบูชาเทพ เจ้าหลัก ๓ พระองค์คือ พระพรหม
(พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (พระผู้รักษาและคุ้มครอง) และพระศิวะ
(พระผู้ทำลาย) ผู้นับถือศาสนาฮินดูเรียกเทพเจ้าทั้ง สามองค์ว่า
“ตรีเทพ” จากการนับถือเทพเจ้าหลายองค์นี่เองที่เป็นบ่อเกิด แห่งตำนานมากมายรวมถึงตำนานเกี่ยวกับสัตว์วิเศษต่างๆที่เกี่ยว
กับเทพเจ้าเช่นพระวิษณุมีพญาครุฑเป็น พาหนะและพญานาค
เป็นอาสนะยามพระองค์ประทับนั่ง .

 

   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Hindu.org
Hindunet.org
Hinduism Online
Encyclopedia of Hindusim
Hinduism Today
 
 

 © Himmapan.com. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ หิมพานต์ ดอท คอม ในเครือ ShopsSquare

ทำจากแมคล้วนๆ
NewWebPick.com DesignIsKinky.com CompouterLove.net k10k.com IDNWorld.com VektorJunkie.com Pictoplasma.com MemoryDust.com Lounge72.com Shift.jp.org elvtr.com eboy.com digitalthread.com creativebehavior.com ogs.ru halfproject.com gouw.com halfproject.com pixelsurgeon.com 3d02.com
playgroundpilot.com pixelfucker.net stepfools.com db-db.com hardcoregraphic.com khaosanroad.com discoverythailand.com Bangkokbeat.com