Himmapan Homepage
About Himmapan The Creatures The Book Sponsorship FAQs Contact Us Sitemap
หิมพานต์ English Version Thai Version
main image
เกี่ยวกับป่าหิมพานต์
ตำนานป่าหิมพานต์
ภูมิศาสตร์ของป่าหมพานต์
วรรณกรรมกับตำนานป่าหิมพานต์
พุทธศาสนากับตำนานป่าหิมพานต์
ศาสนาฮินดูกับตำนานป่าหิมพานต์
ความเชื่ออื่นที่คล้ายคลึง
เรียนรู้เพิ่มเติม
หน้าแรก > เกี่ยวกับป่าหิมพานต์ > ความเชื่ออื่นที่คล้ายคลึง
ความเชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกับตำนานป่าหิมพานต์

เทพเจ้าหลายองค์ของอียิปต์มีร่างกายเป็นมนุษย์และ มีหัวเป็นสัตว์ประเภทต่างๆ ดูไปแล้วคล้ายกับสัตว์ในป่าหิมพานต์ มีหลายคนเชื่อว่าตำนานเทพเจ้าอียิปต์ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ และต้นกำเนิดของสัตว์หิม-พานต์ ตัวอย่างเทพเจ้าที่มีร่างกาย บางส่วนเป็นสัตว์มีดังนี้

อนูบิส—เทพเจ้าแห่งความตายของอียิปต์ ตามรูป เขียนทำเป็น มนุษย์มีเศียรเป็นหมาไนสีดำ

บัสต์—เทวีแห่งแมว

ฮาเธอร์—เทวีวัว

โฮรุส—เทพเจ้าของอียิปต์ ตามรูปมีร่างเป็นมนุษย์ เพศผู้์มีเศียร เป็นนกเหยี่ยว

เคนชู—เทพเจ้าแห่งการสื่อสารและดวงจันทร์

คนุม—เทพเจ้าแห่งน้ำ ตามรูปมีร่างเป็นมนุษย์เพศผู้มีเศียรเป็นแพะ

รา—เทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์และเทพเจ้าแห่งการ สร้าง ร่างเป็นมนุษย์เพศผู้์มีเศียรเป็นนกเหยี่ยว

เสเบ็ก—เทพเจ้าจระเข้ ตามรูปมีร่างเป็นมนุษย์เพศผู้มีเศียรเป็นจระเข้

เซต—เทพเจ้าแห่งความวุ่นวาย ีร่างเป็นมนุษย์เพศผู้มีเศียรเป็นตัวกินมด

เคบ—เทพเจ้าแห่งผืนดิน

ธอธ—เทพเจ้าแห่งความฉลาดมีร่างเป็นมนุษย์เพศผู้มีเศียร เป็นนกกระสา มงกุฏเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว

egyptian gods

สัตว์พิศดารในตำนานกรีกสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทคือ “สัตว์ผสม” และ “สัตว์ประหลาด”

สัตว์ผสม หมายถึงสัตว์ ที่มีลักษณะผสมระหว่างสัตว์ ธรรมดาตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป โดยปกติจะมีเป็นเผ่าพันธุ์

สัตว์ประหลาดหมายถึงสัตว์พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ ตัวที่ไม่มีสัตว์อื่นเหมือน สัตว์ประหลาดส่วนใหญ่ใน ตำนานมักเป็นเพื่อนหรือศัตรูกับวีรบุรุษ

เซนธอร์—สัตว์ผสมชนิดหนึ่งระหว่างมนุษย์กับม้า

เซอเบรุส—สัตว์ประหลาดผู้เฝ้าปากทางนรก รูปร่างเป็นสุนัข ๓ หัว

ไคเมร่า—สัตว์ประหลาดในตำนานมีร่างกายแบบ ผสม โดยมีช่วงหัวเป็นสิงโต ช่วงตัวเป็นแพะเพศเมีย และช่วงหางเป็นงู

เอคิดน่า—สัตว์ประหลาดในตำนานมีร่างกายแบบ ผสม โดยมีช่วงบนเป็นสตรีงามและช่วงล่างเป็นงู เอคิดน่าเป็นผู้ให้กำเนิดสัตว์ประหลาดหลายตัว

ฮาปิ—สัตว์ผสมชนิดหนึ่งระหว่างมนุษย์กับนกแร้ง

ไฮดร้า—สัตว์ประหลาดในตำนานมีร่างกายเป็นงู หลายหัว อาศัยอยู่ในน้ำ เมดูซ่า—สัตว์ประหลาด หัวเป็นสตรีมีผมเป็นงู

มิโนทัว—สัตว์ประหลาด หัวเป็นวัว

เปกาซัส—สัตว์ประหลาดรูปร่างเป็นม้ามีปีก

สฟิงค์—สัตว์ประหลาดมีหัวเป็นสตรีตัวเป็นสิงโต.

Pegasus

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Ancient Egypt
Mythweb Encyclopedia
Encyclopedia Mythica
Ancient Greece
Encyclopedia of Hindusim
Theoi Project
 
 

 © Himmapan.com. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ หิมพานต์ ดอท คอม ในเครือ ShopsSquare

ทำจากแมคล้วนๆ
NewWebPick.com DesignIsKinky.com CompouterLove.net k10k.com IDNWorld.com VektorJunkie.com Pictoplasma.com MemoryDust.com Lounge72.com Shift.jp.org elvtr.com eboy.com digitalthread.com creativebehavior.com ogs.ru halfproject.com gouw.com halfproject.com pixelsurgeon.com 3d02.com
playgroundpilot.com pixelfucker.net stepfools.com db-db.com hardcoregraphic.com khaosanroad.com discoverythailand.com Bangkokbeat.com