Himmapan Homepage
About Himmapan The Creatures The Book Sponsorship FAQs Contact Us Sitemap
หิมพานต์ English Version Thai Version
main image
เกี่ยวกับป่าหิมพานต์
ตำนานป่าหิมพานต์
ภูมิศาสตร์ของป่าหมพานต์
วรรณกรรมกับตำนานป่าหิมพานต์
พุทธศาสนากับตำนานป่าหิมพานต์
ศาสนาฮินดูกับตำนานป่าหิมพานต์
ความเชื่ออื่นที่คล้ายคลึง
เรียนรู้เพิ่มเติม
หน้าแรก > เกี่ยวกับป่าหิมพานต์ > วรรณกรรมกับตำนานป่าหิมพานต์
วรรณกรรมกับตำนานป่าหิมพานต์

สัตว์ส่วนใหญ่ที่ถูกกล่าวถึงในศิลปะและวรรณกรรมของ ประเทศอินเดียและประเทศไทยอาศัยอยู่ในป่า หิมพานต์ป่านี้มีที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตประเทศอินเดีย และเนปาล เหนือป่าหิมพานต์ขึ้นไปเป็นสวรรค์ในตำนานของชาวพุทธ ว่ากันว่าคนสามัญธรรมดาไม่ สามารถมองเห็นและ ย่างกรายเข้ามายังป่าแห่งนี้ได้ สัตว์หิมพานต์เหล่านี้นี่เอง ที่ได้ถูกนำมาประยุกต์เป็น ลวดลายงดงามไม่ว่า จะเป็นรูปปั้น รูปวาด รูปแกะสลัก หรือ เครื่องประดับต่างๆ .
 


 
รามายณะ:
นักปราชญ์ชาวอินเดียชื่อวาลมีคิได้ประพันธ์มหา กาพย์รามายณะ เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปีที่แล้วและได้ ถูกเผยแพร่ไปยังหลาย ประเทศในแถบทวีปเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเอง ก็มีเรื่องที่ถูก ดัดแปลงมาจากเรื่องรามานณะเช่นกันโดยใช้ชื่อว่า “รามเกียรติ์”
 
เรื่องราวโดยรวมของรามายณะนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู้ ระหว่างเมืองอยุธยาซึ่งเป็นเมืองของ ฝ่ายเทวดาและเมืองลังกา ซึ่งเป็นนครของฝ่ายยักษ์ ตัวเอกของเรื่องคือพระราม (ราม) แห่งเมืองอยุธยามี พระมเหสีชื่อนางสีดา (สิตา) แต่นางสีดา ถูกลักพาตัว โดยพญายักษ์ผู้ครองเมืองลังกาชื่อทศกัณฑ์ (ราวะณะ) ท้ายที่สุดฝ่ายยักษ์ก็ปราชัยโดยทางฝ่าย พระรามมีน้องชาย ชื่อพระลักษณ์ (ลัคชมะณะ) และพญาลิงหนุมานช่วยในการทำศึก
 
มีตัวละครหลายตัวในมหากาพย์เรื่องนี้ถูกจัดว่าเป็น สัตว์หิมพานต์ บางตัวก็มีส่วนช่วยฝ่ายพระรามในการทำศึก และบางตัว สวามิภักดิ์ต่อฝ่ายทศกัณฑ์    

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Ramayana
Valmiki Ramayana
Ramakien at Wikiverse
 
 

 © Himmapan.com. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ หิมพานต์ ดอท คอม ในเครือ ShopsSquare

ทำจากแมคล้วนๆ
NewWebPick.com DesignIsKinky.com CompouterLove.net k10k.com IDNWorld.com VektorJunkie.com Pictoplasma.com MemoryDust.com Lounge72.com Shift.jp.org elvtr.com eboy.com digitalthread.com creativebehavior.com ogs.ru halfproject.com gouw.com halfproject.com pixelsurgeon.com 3d02.com
playgroundpilot.com pixelfucker.net stepfools.com db-db.com hardcoregraphic.com khaosanroad.com discoverythailand.com Bangkokbeat.com